News Coverage:

ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે મીડીયા તેમજ આઇ.ટી. - સોશીયલ મીડીયાનો એક દિવસીય સંયુક્ત વર્કશોપ કેન્દ્રના સન્માનીય નેતૃત્વ અને પ્રદેશના શિર્ષસ્થ નેતૃત્વની ઉપસ્થિતમાં સફળતાપૂર્વક સંપન્ન.

  • ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે મીડીયા તેમજ આઇ.ટી. - સોશીયલ મીડીયાનો એક દિવસીય સંયુક્ત વર્કશોપ કેન્દ્રિય નાણામંત્રીશ્રી અરૂણ જેટલીજી, કેન્દ્રિય સંરક્ષણ મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાઓશ્રી સંબિત પાત્રા, શ્રી જી.વી.એલ. નરસિમ્હારાવજી, પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતીનભાઇ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો
  • ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે મીડીયા તેમજ આઇ.ટી. - સોશીયલ મીડીયાનો એક દિવસીય સંયુક્ત વર્કશોપ કેન્દ્રિય નાણામંત્રીશ્રી અરૂણ જેટલીજી, કેન્દ્રિય સંરક્ષણ મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાઓશ્રી સંબિત પાત્રા, શ્રી જી.વી.એલ. નરસિમ્હારાવજી, પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતીનભાઇ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો
  • ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે મીડીયા તેમજ આઇ.ટી. - સોશીયલ મીડીયાનો એક દિવસીય સંયુક્ત વર્કશોપ કેન્દ્રિય નાણામંત્રીશ્રી અરૂણ જેટલીજી, કેન્દ્રિય સંરક્ષણ મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાઓશ્રી સંબિત પાત્રા, શ્રી જી.વી.એલ. નરસિમ્હારાવજી, પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતીનભાઇ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો
  • ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે મીડીયા તેમજ આઇ.ટી. - સોશીયલ મીડીયાનો એક દિવસીય સંયુક્ત વર્કશોપ કેન્દ્રિય નાણામંત્રીશ્રી અરૂણ જેટલીજી, કેન્દ્રિય સંરક્ષણ મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાઓશ્રી સંબિત પાત્રા, શ્રી જી.વી.એલ. નરસિમ્હારાવજી, પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતીનભાઇ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો
  • ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે મીડીયા તેમજ આઇ.ટી. - સોશીયલ મીડીયાનો એક દિવસીય સંયુક્ત વર્કશોપ કેન્દ્રિય નાણામંત્રીશ્રી અરૂણ જેટલીજી, કેન્દ્રિય સંરક્ષણ મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાઓશ્રી સંબિત પાત્રા, શ્રી જી.વી.એલ. નરસિમ્હારાવજી, પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતીનભાઇ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો
  • ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે મીડીયા તેમજ આઇ.ટી. - સોશીયલ મીડીયાનો એક દિવસીય સંયુક્ત વર્કશોપ કેન્દ્રિય નાણામંત્રીશ્રી અરૂણ જેટલીજી, કેન્દ્રિય સંરક્ષણ મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાઓશ્રી સંબિત પાત્રા, શ્રી જી.વી.એલ. નરસિમ્હારાવજી, પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતીનભાઇ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો
  • ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે મીડીયા તેમજ આઇ.ટી. - સોશીયલ મીડીયાનો એક દિવસીય સંયુક્ત વર્કશોપ કેન્દ્રિય નાણામંત્રીશ્રી અરૂણ જેટલીજી, કેન્દ્રિય સંરક્ષણ મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાઓશ્રી સંબિત પાત્રા, શ્રી જી.વી.એલ. નરસિમ્હારાવજી, પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતીનભાઇ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો
  • ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે મીડીયા તેમજ આઇ.ટી. - સોશીયલ મીડીયાનો એક દિવસીય સંયુક્ત વર્કશોપ કેન્દ્રિય નાણામંત્રીશ્રી અરૂણ જેટલીજી, કેન્દ્રિય સંરક્ષણ મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાઓશ્રી સંબિત પાત્રા, શ્રી જી.વી.એલ. નરસિમ્હારાવજી, પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતીનભાઇ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો
  • ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે મીડીયા તેમજ આઇ.ટી. - સોશીયલ મીડીયાનો એક દિવસીય સંયુક્ત વર્કશોપ કેન્દ્રિય નાણામંત્રીશ્રી અરૂણ જેટલીજી, કેન્દ્રિય સંરક્ષણ મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાઓશ્રી સંબિત પાત્રા, શ્રી જી.વી.એલ. નરસિમ્હારાવજી, પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતીનભાઇ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો
  • ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રી કમલમ્’’ ગાંધીનગર ખાતે મીડીયા તેમજ આઇ.ટી. - સોશીયલ મીડીયાનો એક દિવસીય સંયુક્ત વર્કશોપ કેન્દ્રિય નાણામંત્રીશ્રી અરૂણ જેટલીજી, કેન્દ્રિય સંરક્ષણ મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજી, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાઓશ્રી સંબિત પાત્રા, શ્રી જી.વી.એલ. નરસિમ્હારાવજી, પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતીનભાઇ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો
logo
logo
logo
logo
logo