News Coverage:

ભાજપા અનુસુચિત જાતિ મોરચાના નવનિયુક્ત અધ્યક્ષ અને સાંસદશ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયાનો અભિવાદન સમારોહ પ્રેક્ષા વિશ્વભારતી, કોબા, ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો

  • ભાજપા અનુસુચિત જાતિ મોરચાના નવનિયુક્ત અધ્યક્ષ અને સાંસદશ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયાનો અભિવાદન સમારોહ પ્રેક્ષા વિશ્વભારતી, કોબા, ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો
  • ભાજપા અનુસુચિત જાતિ મોરચાના નવનિયુક્ત અધ્યક્ષ અને સાંસદશ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયાનો અભિવાદન સમારોહ પ્રેક્ષા વિશ્વભારતી, કોબા, ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો
  • ભાજપા અનુસુચિત જાતિ મોરચાના નવનિયુક્ત અધ્યક્ષ અને સાંસદશ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયાનો અભિવાદન સમારોહ પ્રેક્ષા વિશ્વભારતી, કોબા, ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો
  • ભાજપા અનુસુચિત જાતિ મોરચાના નવનિયુક્ત અધ્યક્ષ અને સાંસદશ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયાનો અભિવાદન સમારોહ પ્રેક્ષા વિશ્વભારતી, કોબા, ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો
  • ભાજપા અનુસુચિત જાતિ મોરચાના નવનિયુક્ત અધ્યક્ષ અને સાંસદશ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયાનો અભિવાદન સમારોહ પ્રેક્ષા વિશ્વભારતી, કોબા, ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો
logo
logo
logo
logo
logo