News Coverage:

પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા અને સંતગણની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર મહાનગર ખાતે ગૌપૂજન કર્યું.

  • પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા અને સંતગણની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર મહાનગર ખાતે ગૌપૂજન કર્યું.
  • પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા અને સંતગણની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર મહાનગર ખાતે ગૌપૂજન કર્યું.
  • પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા અને સંતગણની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર મહાનગર ખાતે ગૌપૂજન કર્યું.
  • પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા અને સંતગણની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર મહાનગર ખાતે ગૌપૂજન કર્યું.
  • પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા અને સંતગણની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર મહાનગર ખાતે ગૌપૂજન કર્યું.
logo
logo
logo
logo
logo