News Coverage:

શ્રી વી. સતીષજી, શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ અને શ્રી કે. સી. પટેલની ઉપસ્થિતિમાં આજરોજ પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા ઉત્તમ ઝોનના વિસ્તારકોની બેઠક યોજાઈ

 • શ્રી વી. સતીષજી, શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ અને શ્રી કે. સી. પટેલની ઉપસ્થિતિમાં આજરોજ પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા ઉત્તમ ઝોનના વિસ્તારકોની બેઠક યોજાઈ
 • શ્રી વી. સતીષજી, શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ અને શ્રી કે. સી. પટેલની ઉપસ્થિતિમાં આજરોજ પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા ઉત્તમ ઝોનના વિસ્તારકોની બેઠક યોજાઈ
 • શ્રી વી. સતીષજી, શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ અને શ્રી કે. સી. પટેલની ઉપસ્થિતિમાં આજરોજ પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા ઉત્તમ ઝોનના વિસ્તારકોની બેઠક યોજાઈ
 • શ્રી વી. સતીષજી, શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ અને શ્રી કે. સી. પટેલની ઉપસ્થિતિમાં આજરોજ પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા ઉત્તમ ઝોનના વિસ્તારકોની બેઠક યોજાઈ
 • શ્રી વી. સતીષજી, શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ અને શ્રી કે. સી. પટેલની ઉપસ્થિતિમાં આજરોજ પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા ઉત્તમ ઝોનના વિસ્તારકોની બેઠક યોજાઈ
logo
logo
logo
logo
logo