News Coverage:

હિંમતનગર ખાતે યુવા મોરચા દ્વારા મહાસ્વચ્છતા અભિયાનને વર્લ્ડ રેકોર્ડ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યો. વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયાએ પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને સન્માનપત્ર ઐનાયત કર્યું.

  • હિંમતનગર ખાતે યુવા મોરચા દ્વારા મહાસ્વચ્છતા અભિયાનને વર્લ્ડ રેકોર્ડ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યો. વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયાએ પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને સન્માનપત્ર ઐનાયત કર્યું.
  • હિંમતનગર ખાતે યુવા મોરચા દ્વારા મહાસ્વચ્છતા અભિયાનને વર્લ્ડ રેકોર્ડ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યો. વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયાએ પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને સન્માનપત્ર ઐનાયત કર્યું.
  • હિંમતનગર ખાતે યુવા મોરચા દ્વારા મહાસ્વચ્છતા અભિયાનને વર્લ્ડ રેકોર્ડ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યો. વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયાએ પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને સન્માનપત્ર ઐનાયત કર્યું.
  • હિંમતનગર ખાતે યુવા મોરચા દ્વારા મહાસ્વચ્છતા અભિયાનને વર્લ્ડ રેકોર્ડ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યો. વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયાએ પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને સન્માનપત્ર ઐનાયત કર્યું.
  • હિંમતનગર ખાતે યુવા મોરચા દ્વારા મહાસ્વચ્છતા અભિયાનને વર્લ્ડ રેકોર્ડ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યો. વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયાએ પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને સન્માનપત્ર ઐનાયત કર્યું.
logo
logo
logo
logo
logo