News Coverage:

મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના હસ્તે કોંગ્રેસી ધારાસભ્યશ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલનો ભારતીય જનતા પક્ષમાં પ્રવેશ

  • મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના હસ્તે કોંગ્રેસી ધારાસભ્યશ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલનો વાજતે-ગાજતે ભારતીય જનતા પક્ષમાં પ્રવેશ
  • મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના હસ્તે કોંગ્રેસી ધારાસભ્યશ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલનો વાજતે-ગાજતે ભારતીય જનતા પક્ષમાં પ્રવેશ
  • મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના હસ્તે કોંગ્રેસી ધારાસભ્યશ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલનો વાજતે-ગાજતે ભારતીય જનતા પક્ષમાં પ્રવેશ
  • મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના હસ્તે કોંગ્રેસી ધારાસભ્યશ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલનો વાજતે-ગાજતે ભારતીય જનતા પક્ષમાં પ્રવેશ
  • મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના હસ્તે કોંગ્રેસી ધારાસભ્યશ્રી રાઘવજીભાઇ પટેલનો વાજતે-ગાજતે ભારતીય જનતા પક્ષમાં પ્રવેશ
logo
logo
logo
logo
logo